Home → Editorial Board

Editorial Board

PROGRAM BOARD

Wojciech Bieńkowski, Andrzej Chodubski, Małgorzata Gałązka-Sobotka, Bogna Gawrońska-Nowak, Krystyna Iglicka-Okólska, Krzysztof Łazarski, Daria Nałęcz

EDITORIAL BOARD

Zbigniew Dobosiewicz (zastępca redaktora naczelnego), Józef M. Fiszer (redaktor naczelny), Maria Furman (członek), Paweł Olszewski (sekretarz), Zdzisław Puślecki (członek), Janusz J. Węc (członek)

LINGUISTIC EDITORS

Natalia Artsiomenko – język białoruski, język rosyjski, Martin Dahl – język niemiecki, Adam Figurski – język angielski, Grzegorz Butrym – język angielski, Maria Furman – język polski, Ostap Kushnir – język ukraiński

STATISTIC EDITORS

Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Paweł Najechalski, Krystyna Bąk

THEMATIC EDITORS

nauki ekonomicznie – prof. zw. dr hab. Zbigniew Dobosiewicz nauki polityczne, stosunki międzynarodowe, europeistyka – prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer nauki prawne – prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Lasocik finanse i bankowość – prof. zw. dr hab. Dariusz Rosati

FOREIGN REVIEWERS

Nathaniel Copsey (Wielka Brytania), Jens Boysen (Niemcy)

SCHOLARLY EDITOR

prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer

PROOFREADING

Elżbieta Buszko